dijous, 25 de juny de 2015

Manifest per a l'Educació i l'Esport

Vídeo que recull el contingut del Manifest per a l’Educació i l’Esport elaborat amb motiu de l’Any europeu de l’educació per mitjà de l’esport celebrat el 2004. El seu contingut continua sent plenament vigent onze anys després.Video extret de www.mouelcos.cat